Điều khiển nhiệt độ ED 108

Liên hệ

Phạm vi nhiệt độ hiển thị:-45 ~ 150℃ (-45 ~ 150℉)
Phạm vi của đặt nhiệt độ:-45 ~ 45℃ (-45 ~ 113℉)
Độ chính xác: ±. 0℃ (±. 8℉)

replica uhren

0907157111
0907157111