CỤM MÁY NÉN BITZER
Image Slider
NHÌN XA TRÔNG RỘNG, PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH. TRÍ PHÁT - UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP LẠNH

Gen Cách Nhiệt - TRắng

  • Gen Cách Nhiệt - TRắng
  • Gen Cách Nhiệt - TRắng
  • Giá: Liên hệ
  • Xuất Xứ:
  • Mã số: Gen Cách Nhiệt - TRắng
  • Lượt xem: 674
STTQuy CáchĐộ DàiXuất Xứ
1 Gen Þ6 trắng   200m/ Cuộn/ Việt Nam / Hàn Quốc
2 Gen Þ10 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
3 Gen Þ12 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
4 Gen Þ16 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
5 Gen Þ19 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
6 Gen Þ22 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
7 Gen Þ25 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
8 Gen Þ28 trắng   200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
 Gen cách nhiệt Đôi  
1 Gen 6+10 trắng 200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
2 Gen 6+12 trắng 200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
3 Gen 6+16 trắng 200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
4 Gen 10+16 trắng 200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
5 Gen 10+19 trắng 200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc
6 Gen 12+19 trắng 200m/ Cuộn Việt Nam / Hàn Quốc

Sản phẩm cùng loại

hotline