CỤM MÁY NÉN BITZER MELUCK
Cụm máy nén EMERSON
DÀN NÓNG MELUCK
CỤM MÁY NÉN BITZER MELUCK
Cụm máy nén Tecumseh
Image Slider
NHÌN XA TRÔNG RỘNG, PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH. TRÍ PHÁT - UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP LẠNH

BBF2-50MBY

  • BBF2-50MBY
  • BBF2-50MBY
  • Giá: Liên hệ
  • Xuất Xứ: TRUNG QUỐC
  • Mã số: BBF2-50MBY
  • Lượt xem: 613

List

Model
 Cụm Máy Hiệu Meluck

Model Máy Nén Bitzer Của Đức Chính Hãng

Công suất

( hp)

Số lượng máy nén

 

1

BBF2-20MBY

4VES-10Y

20HP

2

2

BBF2-30MBY

4PES-15Y

30HP

2

3

BBF2-40MBY

4NES-20Y

40HP

2

4

BBF2-50MBY

4HE-25Y

50HP

2

5

BBF2-60MBY

4GE-30Y

60HP

2

   6

BBF2-70MBY

4FE-35Y

70HP

2

7

BBF2-80MBY

6GE-40Y

80HP

2

8

BBF2-100MBY

6FE-50Y

100HP

2

9

BBF3-30MBY

4VES-10Y

30HP

3

10

BBF3-45MBY

4PES-15Y

45HP

3

11

BBF3-60MBY

4NES-20Y

60HP

3

12

BBF3-75MBY

4HE-25Y

75HP

3

13

BBF3-90MBY

4GE-30Y

90HP

3

14

BBF3-105MBY

4FE-35Y

105HP

3

15

BBF3-120MBY

6GE-40Y

120HP

3

16

BBF3-150MBY

6FE-50Y

150HP

3

17

BBF4-40MBY

4VES-10Y

40HP

4

18

BBF4-60MBY

4PES-15Y

60HP

4

19

BBF4-80MBY

4NES-20Y

80HP

4

20

BBF4-100MBY

4HE-25Y

100HP

4

21

BBF4-120MBY

4GE-30Y

300HP

4

22

BBF4-140MBY

4FE-35Y

140HP

4

23

BBF4-160MBY

6GE-40Y

160HP

4

24

BBF4-200MBY

6FE-50Y

200HP

4

25

BBF5-50MBY

4VES-10Y

50HP

5

26

BBF5-75MBY

4PES-15Y

75HP

5

27

BBF5-100MBY

4NES-20Y

100HP

5

28

BBF5-125MBY

4HE-25Y

125HP

5

29

BBF5-150MBY

4GE-30Y

150HP

5

30

BBF5-175MBY

4FE-35Y

175HP

5

31

BBF5-200MBY

6GE-40Y

200HP

5

32

BBF5-250MBY

6FE-50Y

250HP

5

Sản phẩm cùng loại

hotline